NAM PHI

Trung Quốc là quốc gia có vô vàn cảnh đẹp. Bạn sẽ phải dành rất nhiều thời gian chỉ để thăm thú một tỉnh của Trung Quốc.

Dân số:1,2 tỷ người
Thủ phủ:Bắc Kinh
Ngôn ngữ:Tiếng Trung
Ổ cắm điện
Tỷ giá:1 NTD = 2.000 VND

Đặc điểm du lịch nổi bật

  • Thám hiểm

  • Ẩm thực

  • Văn hóa

  • Nghỉ dưỡng

    Grid Content goes here

Hiệu lực: 3 tháng

Nhập cảnh: 1 lần

Most of the words of Lorem Ipsum dummy copy that are pasted into browser text boxes, content management systems, or word processors will get underlined with red or green wavy lines by the spell checker. This can be distracting during development as turning it off temporarily is a hassle.

Most of the words of Lorem Ipsum dummy copy that are pasted into browser text boxes, content management systems, or word processors will get underlined with red or green wavy lines by the spell checker. This can be distracting during development as turning it off temporarily is a hassle.