Thường xuyên cập nhật thông tin du lịch giúp bạn tự tin trong suốt chuyến đi, tránh được các trở ngại không cần thiết, tập trung vào trải nghiệm du lịch.

Để có một chuyến xuất ngoại thành công, ngoài việc lên lịch trình, chuẩn bị vật dụng khi đi du lịch, chúng ta cần phải biết những khái niệm, kiến thức để có thể ứng biến trong các trường hợp khác nhau.

Những thông tin du lịch đó liên quan đến:

  • Hải quan: Thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (sân bay, biên giới)
  • Hàng không: làm việc với hãng hàng không cho chuyến bay
  • Loại hình du lịch: các hoạt động liên quan đến các loại hình du lịch

Test blog